chhb.net
当前位置:首页 >> 古诗山行全文 >>

古诗山行全文

山行 杜牧 远上寒山石径斜,白云深处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。 词语解释: 1.山行:在山中行走。 2.寒山:指深秋时候的山。 3.径:小路。 4.斜:此字读xiá. 5.白云生处:白云缭绕而生的地方。 6.坐:因为;由于。 古诗翻...

1、释义 一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,在白云飘浮的地方有几户人家。 停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。 2、原文 山行 杜牧 远上寒山石径斜,白云深处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。 3、注释 山行:...

山行 作者:杜牧 远上寒山石径斜,白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。 注释 1.山行:在山中行走。 2.寒山:指深秋时候的山。 3.径:小路。 4.白云生处:白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。 5.斜:此字读xiá,为...

[译文]: 沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云深处,居然还有人家。停下车来,是因为喜爱这深秋的枫林晚景。枫叶秋霜染过,艳比二月春花。 全诗通过枫叶,写出了晚秋的热烈气氛。 山行 杜牡 远上寒山石径斜,白云深处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜...

山行 杜 牧 远上寒山石径斜, 白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花。 译文:一条蜿蜒的石头小路伸向充满秋意的山峦,远处白云缭绕的地方隐隐约约有几户人家。我不由自主地停下车来,是因为这傍晚枫林的美景着实吸引了我,那被霜打...

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 。 tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜 叶 红 于 二 月 花 。

斜:此字读xiá,为倾斜的意思。 山行 杜牧 (唐) yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 。 tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú ...

《山(shān)行(xíng》 远(yuǎn)上(shàng)寒(hán)山(shān)石(shí)径(jìng)斜(xiá) 白(bái)云(yún)深(shēn)处(chù)有(yǒu)人(rén)家(jiā), 停(tíng)车(chē)坐(zuò)爱(ài)枫(fēng)林(lín)晚(wǎn), 霜(shuāng)叶(yè)红(hóng)于(yú)二(èr)月(yuè)花(...

山行 唐-杜牧 远上寒山石径斜, 白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花。 注释:这是一首描写深秋山中景色的诗,画面鲜明优美:顺着曲折的小路上得山来,在那白云升起的地方,住有人家。停车留恋不行,是因为爱赏夕阳映照下的枫林,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.chhb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com